Klubbinformation

FMCK Strängnäs

Föreningsnummer: 12719-27


Postadress: Box 88, 645 22 Strängnäs


Telefon: [saknas]


E-post: strangnasfmck@gmail.com


PlusGiro: 22 33 08-8


Swish: 1232696326


Organisationsnummer: 819500-6054

Styrelse

Kårchef (ordf) - Gunilla Östling

Ledamot (v kårchef) - Tor Erik Rönnbäck

Sekreterare - Andreas Bände

Ledamot (kassör) - Urban Fastrup

Ledamot - Dennis Czerwiec

Ledamot - Johnny Andersson

Suppleant - Sussi Freij

Suppleant - Dan Nilsson


Valberedning (sammankallande) - Klas Westerberg

Valberedning - Harald Nordby

Valberedning - Anders Karlsson

Juniorsponsring


Regler för ersättning av licenskostnad enduro under verksamhetsåret


Efter att ha startat i minst 8 endurotävlingar utlysta av SVEMO ersätter kåren licensen


Villkor för ersättning:


  • Anmälnings- och startavgift från endurotävlingar där deltagandet skett i JSM
  • Anmälnings- och startavgift från Novemberkåsan där deltagandet skett i juniorklassen
  • Startavgift från av styrelsen i förväg godkänd tävling (vänligen kontakta styrelsen)
  • Alla lagtävlingar där man har lagnamn FMCK Strängnäs (vi ser gärna att man gör reklam för FMCK Strängnäs)
  • Kvitton från deltagande i tävling ska redovisas för styrelsen 

FMCK Strängnäs historik


FMCK Strängnäs nystartade sin verksamhet sommaren 1974. Strängnäskåren bildas vid ett möte under sommarkursen för ungdomar. 1975 ansluter sig klubben till SVEMO och gör det möjligt för medlemmarna att tävla för FMCK Strängnäs. Den förste att tävla i FMCK Strängnäs namn är Lars Ask.


1985 ordnade FMCK Strängnäs för första gången tävlingen Gripendygnet. En lagtävling om max 7 förare som ska avverka så många varv som möjligt under 24 timmar. En förare åt gången i laget och växling sker med startkort som "stafettpinne". Den gången var förstapriset fri start i en liknande 24-timmarstävling i Frankrike, där segrarlaget också deltog. Tävlingen hölls i stort sett varje år fram till 2005 då P10 avvecklades.